ARKTYKA

Chłodnictwo

Celem chłodnictwa jest obniżenie i utrzymanie temperatury określonego środowiska np. pomieszczenia, poniżej temperatury jego otoczenia. Zarówno przy obniżaniu, jak i przy jej utrzymaniu na poziomie niższym od otoczenia konieczne jest odprowadzenie ciepła z tego środowiska, a to z kolei wymaga stworzenia ośrodka, którego temperatura jest niższa niż żądana temperatura środowiska. Stworzenie takiego ośrodka jest zadaniem chłodnictwa, które w tym celu wykorzystuje różne występujące w przyrodzie, podstawowe zjawiska fizyczne.