ARKTYKA

Klimatyzacja

Klimatyzacja ma za zadanie utrzymanie należytej czystości powietrza, jego temperatury i wilgotności w pomieszczeniach zamkniętych za pomocą odpowiednich urządzeń. Powietrze w pomieszczeniu może być chłodzone lub ogrzewane w zależności od funkcji nastawionej na sterowniku urządzenia klimatyzacyjnego. Klimatyzacja poprawia mikroklimat w klimatyzowanym pomieszczeniu, tak więc polepsza komfort pracy, warunki przechowywania towarów. Zastosowanie systemu pompy ciepła w klimatyzatorach pozwala na oszczędność energii elektrycznej (około 70% dostarczonego ciepła pobierane jest z otoczenia). Klimatyzacja reguluje:

CYKL CHŁODZENIA
W klimatyzatorach realizujących funkcje chłodzenia, nadmiar ciepła absorbowany jest przez czynnik chłodniczy krążący w układzie. Czynnik chłodniczy przepływa w układzie do jednostki zewnętrznej, gdzie oddaje wcześniej zaabsorbowane ciepło, a następnie powraca do jednostki wewnętrznej. Powietrze przepływając przez wentylatory z i do pomieszczenia ulega ochłodzeniu. Powtarzający się automatycznie cykl pozwala na utrzymanie żądanej (odpowiedniej) temperatury w pomieszczeniu.

CYKL GRZANIA
Funkcję grzania klimatyzatory mogą realizować dzięki zastosowaniu systemu pompy ciepła. Czynnik krążący w układzie pobiera ciepło z otoczenia i przekazuje je jednostce wewnętrznej umieszczonej w ogrzewanym wewnętrzne przetłaczane przez wentylatory odbiera ciepło od czynnika chłodniczego ulegając ogrzaniu. Cykl ten jest powtarzany.

RODZAJE KLIMATYZATORÓW
Klimatyzatory dzielimy w zależności od sposobu montażu na: