ARKTYKA

Wentylacja

Zadaniem wentylacji jest usunięcie z pomieszczeń powietrza zanieczyszczonego i wtłoczenie w jego miejsce powietrza świeżego.
Proces ten może przebiegać w sposób naturalny lub mechaniczny.

Proces naturalny
Działa na zasadach różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku.
Zmienia się zależnie od warunków atmosferycznych.
Mają tu zastosowanie kratki wentylacyjne, nawiewniki, nieszczelności okien i drzwi.

Proces mechaniczny
Wymuszony obieg powietrza przy zastosowaniu wentylatorów sprawia, że warunki atmosferyczne nie mają żadnego wpływu na skuteczność wentylacji.
Zaletą wentylacji mechanicznej jest stworzenie komfortowych warunków w pomieszczeniach. Stosując urządzenia rekuperacyjne odzyskuje się ciepło, dzięki czemu oszczędzamy energię.